Návody

Návod na výměnu

  1. Opotřebovaný kluzný polštářek se na jednom okraji lehce uvolní špičkou nože a poté se odstraní celý polštářek včetně případného zbytku lepidla.

  2. Z náhradního polštářku odstraňte ochrannou pásku a tento polštářek mírným tlakem přitiskněte na místo původního polštářku.

  3. Vyčkejte nejméně dvě minuty před použitím.